За нас

Кои сме ние?

Ентузијасти кои неуморно работат на реализирање идеи и применување искуства од други држави кои помагаат лицата со попреченост да живеат колку е можно пополн и побогат живот во Македонија.

Нашата мисија

„Сакаме да покажеме што се можат лицата со посебни потреби, а не што не можат.  „Главната цел на нашиот ресторан е нивниот личен развој – да ги направиме што понезависни, а ова е дел од таа работа.“  – вели Марјан Петров, сопственик на Umbrella

Контакт со нас

+389-72-800-800